Бізнес Центр Фармація

Актуальні питання алергології та пульмонології в практиці сімейного лікаря

12 листопада у м. Вінниця відбулася науково-практична конференція «Актуальні питання алергології та пульмонології в практиці сімейного лікаря». До участі у заході були запрошені лікарі загальної практики – сімейної медицини, педіатри, терапевти та лікарі вузьких спеціальностей (імунологи, інфекціоністи, пульмонологи, фтизіатри) з різних регіонів України.

Свої доповіді на конференції представили лікарі-науковці з Київської  медичної академії післядипломної освіти медпрацівників ім. П. Шупика, Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України та  ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. Коломійченка НАМН України.

Одним з доповідачів виступив лектор – Сергій Вікторович Зайков (д. мед. н., професор кафедри фтизіатрії та пульмонології НМАПО ім. П. Шупика), який розглянув особливо важливі питання захворювання органів дихання (ЗОД) та імунокорекції за допомогою імуномодуляторів.

Актуальність проблеми полягає в тому, що захворювання органів дихання займають до 30% в структурі загальної захворюваності у дорослих, в свою чергу зі зниженням функціональної активності основних компонентів імунної системи та формування вторинної імунної недостатності пов’язані рецидивуючі та хронічні бактеріальні і вірусні захворювання дихальних шляхів.

Для підвищення ефективності терапії при вторинній імунній недостатності найбільш доцільним являється призначення імуномодуляторів у складі комплексної терапії.

Тож, на конференції лектор зазначив, що різноманіття позитивних клінічних та імунологічних ефектів імуномодуляторів, дозволяють широко використовувати їх в практичній діяльності, відзначивши ефективність застосування препарату «Імодин», офіційним дистриб’ютором якого є компанія Бізнес Центр Фармація.