Відповідність нормам

Руководитель розничной сети Буцкий Николай Петрович.JPG
Буцький Микола Петрович

Заступник генерального директора із зовнішніх зв’язків

nbutskiy@bcph.com.ua


Наша компанія має всі необхідні ліцензії та дозволи для здійснення господарської діяльності з оптової (завантажити документ) та роздрібної (завантажити документ) торгівлі лікарськими засобами, а також ліцензія на придбання, зберігання, перевезення, ввезення на територію України, вивезення з території України, реалізацію (відпуск), знищення наркотичних речовин та психотропних речовин.


Аптечний склад і суміжні підрозділи компанії сертифіковані (сертифікат №01/2020/ GDP від 02.07.2020) на відповідність правилам Належної Практики Дистрибуції згідно з Настановою «Лікарські засоби. Належна Практика Дистрибуції (GDP). CT-Н МОЗУ 42-5.0: 2014».


Дана настанова приведена відповідно до вимог нормативного документа Європейського Союзу – «Guidelines of 5 November 2013 on Good Distribution Practice of medicinal products for human use (Text with EEA relevance) (2013 / С 343/01)» («Настанова від 5 листопада 2013 з належної виробничої практики дистрибуції лікарських засобів для застосування людиною (Текст застосуємо до ЄЕП) (2013 / с 343/01))».


Даний нормативний документ зобов'язує фармацевтичні компанії дотримуватися високих стандартів в дистрибуції лікарських засобів.


Оцінка ризиків, заснована на системі управління якістю в нашій компанії, гарантує цілісність, безперервне вдосконалення робочих процесів і раціональний розподіл ресурсів.