Our staff

Yuriy Moryak
city Zaporozhye.
zaporizhia@bcph.com.ua
Yaroslava Bodnarets
city Kyiv.
Regional Manager
ybodnarets@bcph.com.ua
Oksana Samoylenko
city Odessa.
Региональный представитель
ksana-v@ukr.net
Oleg Prokhorenko
city Poltava, Sumy, Kharkiv.
КАМ (Восточный регион)
oprohorencko@gmail.com
Oleg Prokhorenko
city Poltava, Sumy, Kharkiv.
КАМ (Восточный регион)
oprohorencko@gmail.com
Oleg Prokhorenko
city Poltava, Sumy, Kharkiv.
КАМ (Восточный регион)
oprohorencko@gmail.com
Oleg Pirozhenko
city Dnipropetrovsk, Zaporozhye, Nikolaev, Odessa, Kherson.
Regional manager
opirozhenko@bcph.com.ua
Oleg Pirozhenko
city Dnipropetrovsk, Zaporozhye, Nikolaev, Odessa, Kherson.
Regional manager
opirozhenko@bcph.com.ua
Oleg Pirozhenko
city Dnipropetrovsk, Zaporozhye, Nikolaev, Odessa, Kherson.
Regional manager
opirozhenko@bcph.com.ua
Oleg Pirozhenko
city Dnipropetrovsk, Zaporozhye, Nikolaev, Odessa, Kherson.
Regional manager
opirozhenko@bcph.com.ua
Oleg Pirozhenko
city Dnipropetrovsk, Zaporozhye, Nikolaev, Odessa, Kherson.
Regional manager
opirozhenko@bcph.com.ua
Svetlana Valkovets
city Kyiv.
Field force manager
svalkovets@bcph.com.ua
Iryna Shevchuk
city Vinnitsa, Zhitomir, Khmelnitsky.
Field Force Manager
vinnitsa@bcph.com.ua
Iryna Shevchuk
city Vinnitsa, Zhitomir, Khmelnitsky.
Field Force Manager
vinnitsa@bcph.com.ua
Iryna Shevchuk
city Vinnitsa, Zhitomir, Khmelnitsky.
Field Force Manager
vinnitsa@bcph.com.ua
Oksana Zahurskaya
city Dnipropetrovsk, Kirovograd.
Field Force Manager
dnipropetrovsk@bcph.com.ua
Oksana Zahurskaya
city Dnipropetrovsk, Kirovograd.
Field Force Manager
dnipropetrovsk@bcph.com.ua
Dmitriy Demianenko
city Kyiv, Chernihiv.
Field Force Manager
Kyivpharmacy@bcph.com.ua
Dmitriy Demianenko
city Kyiv, Chernihiv.
Field Force Manager
Kyivpharmacy@bcph.com.ua
Uliana Floreskul-Zubko
city Ivano-Frankivsk, Lutsk, Lviv, Rovno, Ternopil, Uzhgorod, Chernovtsy.
Key Account Manager
westkam@bcph.com.ua
Uliana Floreskul-Zubko
city Ivano-Frankivsk, Lutsk, Lviv, Rovno, Ternopil, Uzhgorod, Chernovtsy.
Key Account Manager
westkam@bcph.com.ua
Uliana Floreskul-Zubko
city Ivano-Frankivsk, Lutsk, Lviv, Rovno, Ternopil, Uzhgorod, Chernovtsy.
Key Account Manager
westkam@bcph.com.ua
Uliana Floreskul-Zubko
city Ivano-Frankivsk, Lutsk, Lviv, Rovno, Ternopil, Uzhgorod, Chernovtsy.
Key Account Manager
westkam@bcph.com.ua
Uliana Floreskul-Zubko
city Ivano-Frankivsk, Lutsk, Lviv, Rovno, Ternopil, Uzhgorod, Chernovtsy.
Key Account Manager
westkam@bcph.com.ua
Uliana Floreskul-Zubko
city Ivano-Frankivsk, Lutsk, Lviv, Rovno, Ternopil, Uzhgorod, Chernovtsy.
Key Account Manager
westkam@bcph.com.ua
Uliana Floreskul-Zubko
city Ivano-Frankivsk, Lutsk, Lviv, Rovno, Ternopil, Uzhgorod, Chernovtsy.
Key Account Manager
westkam@bcph.com.ua
Nadiia Bovchaliuk
city Ivano-Frankivsk, Lutsk, Lviv, Rovno, Ternopil, Uzhgorod, Chernovtsy.
Field Force Manager
nbovchaluk@bcph.com.ua
Nadiia Bovchaliuk
city Ivano-Frankivsk, Lutsk, Lviv, Rovno, Ternopil, Uzhgorod, Chernovtsy.
Field Force Manager
nbovchaluk@bcph.com.ua
Nadiia Bovchaliuk
city Ivano-Frankivsk, Lutsk, Lviv, Rovno, Ternopil, Uzhgorod, Chernovtsy.
Field Force Manager
nbovchaluk@bcph.com.ua
Nadiia Bovchaliuk
city Ivano-Frankivsk, Lutsk, Lviv, Rovno, Ternopil, Uzhgorod, Chernovtsy.
Field Force Manager
nbovchaluk@bcph.com.ua
Nadiia Bovchaliuk
city Ivano-Frankivsk, Lutsk, Lviv, Rovno, Ternopil, Uzhgorod, Chernovtsy.
Field Force Manager
nbovchaluk@bcph.com.ua
Nadiia Bovchaliuk
city Ivano-Frankivsk, Lutsk, Lviv, Rovno, Ternopil, Uzhgorod, Chernovtsy.
Field Force Manager
nbovchaluk@bcph.com.ua
Nadiia Bovchaliuk
city Ivano-Frankivsk, Lutsk, Lviv, Rovno, Ternopil, Uzhgorod, Chernovtsy.
Field Force Manager
nbovchaluk@bcph.com.ua
Kateryna Shuliak
city Kyiv, Cherkasy, Chernihiv.
Field Force Manager
eschulyak@bcph.com.ua
Kateryna Shuliak
city Kyiv, Cherkasy, Chernihiv.
Field Force Manager
eschulyak@bcph.com.ua
Kateryna Shuliak
city Kyiv, Cherkasy, Chernihiv.
Field Force Manager
eschulyak@bcph.com.ua
Vita Poedynok
city Kyiv, Cherkasy, Chernihiv.
Field Force Manager
kiev1@bcph.com.ua
Vita Poedynok
city Kyiv, Cherkasy, Chernihiv.
Field Force Manager
kiev1@bcph.com.ua
Vita Poedynok
city Kyiv, Cherkasy, Chernihiv.
Field Force Manager
kiev1@bcph.com.ua