Serhii Khekalo
Ukraine
Head of Field Force Department
skhekalo@bcph.com.ua
Iryna Yemelianova
city Zhitomir, Kyiv, Cherkasy.
Key Account Manager
kyivkam2@bcph.com.ua
Iryna Yemelianova
city Zhitomir, Kyiv, Cherkasy.
Key Account Manager
kyivkam2@bcph.com.ua
Iryna Yemelianova
city Zhitomir, Kyiv, Cherkasy.
Key Account Manager
kyivkam2@bcph.com.ua
Iryna Shevchuk
city Vinnitsa, Zhitomir.
Field Force Manager
vinnitsa@bcph.com.ua
Iryna Shevchuk
city Vinnitsa, Zhitomir.
Field Force Manager
vinnitsa@bcph.com.ua
Leonid Smirnov
city Zaporozhye.
Field Force Manager
zaporizhia@bcph.com.ua
Oksana Zahurska
city Dnipropetrovsk, Kirovograd.
Field Force Manager
dnipropetrovsk@bcph.com.ua
Oksana Zahurska
city Dnipropetrovsk, Kirovograd.
Field Force Manager
dnipropetrovsk@bcph.com.ua
Dmytro Demianenko
city Kyiv.
Field Force Manager
Kyivpharmacy@bcph.com.ua
Uliana Floreskul-Zubko
city Ivano-Frankivsk, Lutsk, Lviv, Rovno, Uzhgorod.
Key Account Manager
westkam@bcph.com.ua
Uliana Floreskul-Zubko
city Ivano-Frankivsk, Lutsk, Lviv, Rovno, Uzhgorod.
Key Account Manager
westkam@bcph.com.ua
Uliana Floreskul-Zubko
city Ivano-Frankivsk, Lutsk, Lviv, Rovno, Uzhgorod.
Key Account Manager
westkam@bcph.com.ua
Uliana Floreskul-Zubko
city Ivano-Frankivsk, Lutsk, Lviv, Rovno, Uzhgorod.
Key Account Manager
westkam@bcph.com.ua
Uliana Floreskul-Zubko
city Ivano-Frankivsk, Lutsk, Lviv, Rovno, Uzhgorod.
Key Account Manager
westkam@bcph.com.ua
Serhii Postrihan
city Nikolaev, Odessa, Kherson.
Field Force Manager
odessa@bcph.com.ua
Serhii Postrihan
city Nikolaev, Odessa, Kherson.
Field Force Manager
odessa@bcph.com.ua
Serhii Postrihan
city Nikolaev, Odessa, Kherson.
Field Force Manager
odessa@bcph.com.ua
Olesia Mytyhuz
city Poltava, Sumy, Kharkiv.
Field Force Manager
kharkiv@bcph.com.ua
Olesia Mytyhuz
city Poltava, Sumy, Kharkiv.
Field Force Manager
kharkiv@bcph.com.ua
Olesia Mytyhuz
city Poltava, Sumy, Kharkiv.
Field Force Manager
kharkiv@bcph.com.ua
Nadiia Bovchaliuk
city Lviv.
Field Force Manager
nbovchaluk@bcph.com.ua
Oksana Cherniy
city Odessa.
Field Force Manager
odessamd@bcph.com.ua
Oksana Martyniuk
city Ivano-Frankivsk, Lviv, Uzhgorod.
Fiel Force Manager
lviv@bcph.com.ua
Oksana Martyniuk
city Ivano-Frankivsk, Lviv, Uzhgorod.
Fiel Force Manager
lviv@bcph.com.ua
Oksana Martyniuk
city Ivano-Frankivsk, Lviv, Uzhgorod.
Fiel Force Manager
lviv@bcph.com.ua
Kateryna Boiko
city Kyiv.
Field Force Manager
eboyko@bcph.com.ua
Kateryna Shuliak
city Kyiv.
Field Force Manager
eschulyak@bcph.com.ua
Vita Poiedynok
city Kyiv.
Field Force Manager
kiev1@bcph.com.ua
Tetiana Hyrych
city Kyiv.
Field Force Manager
tgyrych@bcph.com.ua
Svitlana Lukianenko
city Kharkiv.
Field Force Manager
slukianenko@bcph.com.ua